Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.
Saglabāt grozu e‑pastā
0

Pasūtījuma veikšanas un piegādes noteikumi

Pasūtījuma veikšanas un piegādes noteikumi attiecas uz visiem SIA “Staļi”, vienotais reģistrācijas Nr. 49503004934, juridiskā adrese: “Ķingas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4101, e-veikalā shop.stali.lv veiktajiem pasūtījumiem. Noteikumi tiek regulāri atjaunināti un papildināti.


Pasūtījuma veikšana

Kad esat izvēlējies produkta modeli, veidu, daudzumu, atzīmējis produktu izmērus, aksesuārus un krāsu, spiežat pogu “pievienot grozam”. Groza saturu Jūs varat apskatīt jebkurā brīdī, nospiežot groza simbolu labajā, augšējā stūrī, kur redzēsiet sevis izvēlētos produktus, cenu un vienību skaitu. Kad esat izvēlējies produktus, spiežat pogu “apskatīt grozu”, lai sāktu rēķina apmaksas procesu.

Veicot pasūtījumu e-veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar izvēlētās preces aprakstu un tas atbilst Jūsu izvirzītajām prasībām un vēlmēm.

Cenas un samaksas kārtība

Veicot pasūtījumu e-veikalā shop.stali.lv, Jūs piekrītat izvēlētās preces cenai un tās apmaksas kārtībai. Preču un pakalpojumu cenas e-veikalā ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši e-veikala piegādes maksām.

Ievadot prasīto informāciju par pasūtījumu, Jums tiks piedāvāta iespēja norēķināties ar maksājuma karti vai internetbanku. Ievadot kredītkartes, debetkartes (Visa, MasterCard, Maestro) vai citus prasītos datus, un apstiprinot maksājumu, pasūtījuma summa tiek automātiski rezervēta.

Visi SIA "Staļi" tiešsaistes veikalā veiktie maksājumi ir droši un tiek garantēta pilnīga maksātāja datu aizsardzība.

Visa, MasterCard
Pasūtījuma apstiprinājums

Kad SIA “Staļi” saņem bankas apstiprinājumu par maksājumu, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums, kas sevī ietvers:

 • Klienta vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu;
 • Pārdevēja kontaktinformāciju;
 • Preces aprakstu, attēlu, vienību skaitu un cenu (EUR ar PVN);
 • Pasūtījuma kopsummu, ieskaitot transporta izdevumus, ja tādi būs (EUR ar PVN);
 • Maksājuma veidu;
 • Pirkuma datumu;
 • Pasūtījuma numuru.
 
Piegāde

Preču piegādātājs ar klientu sazinās 1-2 darba dienas pirms piegādes veikšanas, lai vienotos par precīzu piegādes laiku.

Prece tiks piegādāta Jūsu norādītajā adresē.

Lai nodrošinātu piegādi:
 • Piebraucamā ceļa un vārtu platumam jābūt vismaz 3 metrus platam;
 • Ceļa segumam jābūt stabilam un stingram, lai pa to droši varētu pārvietoties kravas mašīna, kuras pilna masa pārsniedz 10 tonnas;
 • Ziemas periodā, iebraucamajam ceļam jābūt notīrītam;
 • Piegādes adresē nedrīkst būt ierobežojoša ceļa zīme, kas liegtu mašīnai, kas pārsniedz 10 tonnu svaru, iebraukt teritorijā;
 • Veicot piegādes privātmāju rajonos, Jums jānodrošina, lai kravas mašīnai būtu pietiekami liela, brīva teritorija, lai veiktu apgriešanos.

Ja Jums ir aizdomas, ka, veicot piegādi, varētu rasties sarežģījumi ar piebraukšanu pie adreses vai preces izkraušanu, pirms pasūtījuma veikšanas, lūdzu sazinieties ar SIA “Staļi”, lai konsultētos par iespējamām piegādes alternatīvām un papildus izmaksām, kas varētu rasties.

SVARĪGI: Preci varēs pieņemt tikai tas cilvēks, kuru būsiet norādījis kā preces saņēmēju, pasūtījuma veikšanas brīdī. Preces pieņemšanas brīdī ir jāparaksta transporta pavadzīme, kas apliecinās, ka pasūtījums ir saņemts. Preces pieņēmējam ir jāpārbauda preču atbilstība pasūtījumā norādītajai specifkācijai un vienību skaitam un jāpārbauda vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Ja tiek konstatētas jebkādas neatbilstības vai bojājumi, klientam obligāti ir jāveic rakstiska atzīme piegādes dokumentos.
Preces saņemšana ražotnē

Jums e-pastā tiks nosūtīts datums, no kura sākot, 7 kalendāro dienu laikā Jums ir jāierodas pēc preces. Ja, tehnisku iemeslu dēļ, nevarēsim nodrošināt preces saņemšanu šajā laikā, Jūs tiksiet par to informēts.

SVARĪGI: Tikai tā persona, ko būsiet norādījis kā preces saņēmēju, preces saņemšanas brīdī varēs parakstīt pavadzīmi un saņemt pavadzīmes oriģinālu. Un tikai tajā automašīnā, kuras reģistrācijas numuru būsiet norādījis pasūtījumā, varēsim iekraut preci. Ja informācija mainās par preces saņēmēju un/vai automašīnas reģistrācijas numuru, tad par to ir jāinformē SIA “Staļi”, vismaz vienu darba dienu pirms plānotās preces saņemšanas dienas. Pretējā gadījumā, prece netiks izsniegta.

Preces cenā tiek iekļauta preces iekraušana Jūsu transportlīdzeklī ar pacēlāju. Prece, ražotnē, tiks izsniegta rindas kārtībā. Ražotne un preces saņemšanas adrese: SIA "Staļi", Ķingas, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, Latvija.

Pasūtījuma maiņa un atcelšana

SIA “Staļi” produkcija tiek ražota pēc klienta individuāla pasūtījuma. Lai nodrošinātu labāko cenu un ātru piegādi, SIA “Staļi” pasūtīšanas un ražošanas sistēma ir pilnībā automatizēta. Kad tiek saņemts bankas apstiprinājums par maksājumu, pasūtījums nekavējoties tiks nodots ražošanā.

Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.5 punktu, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.

Reklamācijas

Ja produktiem tiek konstatēti bojājumi, trūkstošas detaļas vai tie neatbilst pasūtījuma specifkācijā norādītajiem parametriem, reklamācija ir jāiesniedz rakstiski un jānosūta uz info@stali.lv.

Reklamācijai jāpievieno fotogrāfjas un paskaidrojums par konstatētajām nepilnībām.

SIA “Staļi” reklamācijas izskata 3-5 darba dienu laikā un pieņemto lēmumu nosūta uz klienta norādīto e-pasta adresi. Ja tiks konstatēts, ka bojājumi radušies SIA “Staļi” vainas dēļ, tiek nodrošināta produkta vai produkta detaļu maiņa/remonts.

SIA “Staļi” reklamāciju kompensācijas netiek izmaksātas naudas līdzekļos.

Garantija

Pasūtījuma ietvaros iegādātās preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās Klienta tiesības. Garantijas sertifkāts stājas spēkā ar piegādes dokumenta parakstīšanas brīdi. Garantija nodrošina produkta detaļu/furnitūras maiņu un labošanu defektīviem (konstrukciju funkcionalitāte, furnitūras defekti, krāsojuma/lakojuma kvalitāte, koka detaļu liece) produktiem. Garantija ir spēkā, ja tiek ievēroti visi ražotāja norādītie transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas noteikumi.

Privātuma politika, klientu datu aizsardzība un sīkdatnes

Datu pārzinis

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti SIA “Staļi” izstrādājis Privātuma politiku, kas sniedz informāciju par personas datu apstrādi uzņēmumā.

Pārzinis: SIA “Staļi”, vienotais reģistrācijas Nr. 49503004934, juridiskā adrese: “Ķingas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4101.

Dokumenta piemērošanas joma

Šis dokuments attiecas uz visiem uzņēmumā nonākušajiem personu datiem, t.i., jebkāda veida informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personu dati var būt potenciālo, esošo un bijušo darbinieku, piegādātāju, klientu un sadarbības partneru dati. Visbiežāk tie ir: vārds, uzvārds, personas kods (ja nepieciešams līgumu sagatavošanā), adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, norēķinu informācija un informācija par saņemtajiem pakalpojumiem un produktiem, cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskām personām – potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem klientiem, darbiniekiem, piegādātājiem; SIA “Staļi” uzņēmuma teritorijas un biroja apmeklētājiem (videonovērošanas nodrošināšanas ietvaros); uzņēmuma uzturēto interneta mājaslapu un sociālo portālu apmeklētājiem.

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 1. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;
 2. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
 3. no Jums, ja Jūs iesniegsiet iesniegumus, rakstīsiet e-pastus, zvanīsiet;
 4. no Jums, ja veiksiet pirkumus e-veikalā;
 5. tīmekļa vietnē http://shop.stali.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);
 6. atsevišķos gadījumos no trešo personu datubāzēm, piemēram, pārbaudot Jūsu tiesības pārstāvēt komercsabiedrību (firmas.lv u.tml. datubāzēm).

Esošie un potenciālie darbinieki

Ja meklējat darbu pie mums, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērtētu Jūsu prasmju atbilstību amatam, uz kuru piesakāties. Mēs to darām pamatojoties uz Jūsu piekrišanu – Jūsu brīvprātīgi sniegtajiem datiem, un nodrošinām šādu datu apstrādei atbilstošu saglabāšanas ilgumu.

Ja esat darbinieks, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu ar Jums noslēgto līgumu un ievērotu normatīvo aktu prasības, piemēram, Darba likumu, Likumu par nodokļiem un nodevām, kā arī citu tiesību aktu prasības. Mēs to darām, pamatojoties uz noslēgto līgumu un no tā izrietošām juridiskajām saistībām. nodrošinām šādu datu apstrādei atbilstošu saglabāšanas ilgumu.

Ja esat bijušais darbinieks, mēs uzglabājam Jūsu personas datus un datus par Jums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka attiecīgus pienākumus arhīvu vešanai.


Piegādātāji un partneri

Mēs apstrādājam to personu datus, kuras pārstāv mūsu piegādātājus un darījumu partnerus, pamatojoties uz mūsu leģitīmo interešu ievērošanu iegūt jaunus partnerus un jaunus tirgus. Tāpat lai izpildītu līgumus, kas noslēgti ar konkrētajām līgumslēdzēju pusēm.


Klienti

Mēs apstrādājam to personu datus, kuri attiecas uz mūsu potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem klientiem.


Uzņēmuma biroja vai ražotnes apmeklētāji

Atbilstoši veselības, drošības un vides standartiem un lai ievērotu mūsu leģitīmās intereses, aizsargātu mūsu komercnoslēpumus, darbiniekus, klientus un citas personas, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, izvietojot videonovērošanas sistēmas mūsu biroja telpās, ražošanas telpās un teritorijā. Ja šādas darbības tiek veiktas, personas ar paziņojumu tiek informētas par to. Videonovērošanas ierakstus uzglabā ne ilgāk kā 60 dienas, ja vien tas nav nepieciešams mūsu tiesisko interešu aizstāvībai tiesas vai ārpustiesas procesos.


Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Marketinga aktivitāšu nodrošināšanas nolūkos mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta un/vai sadarbības partnera vai kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Pamatojums šo nolūku sasniegšanai ir:

 1. datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas A punkts);
 2. līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas B punkts);
 3. pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas F punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Jums ir tiesības atteikties no mūsu mārketinga ziņu saņemšanas. To varat izdarīt, atbildot uz saņemto paziņojumu vai informējot uzņēmuma darbinieku, kurš ar jums sazinās.

Ņemiet vērā, ka arī tad, ja atsakāties no mārketinga ziņu saņemšanas, joprojām varat saņemt administratīvas ziņas, piemēram, paziņojumus par nenomaksātiem rēķiniem, informāciju par izmaiņām sadarbības līgumā, informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulē sadarbības līgumā noteikto saistību izpildi, informāciju par līguma pārtraukšanu.

Datu aizsargāšana

Personas dati, kas nonāk uzņēmuma rīcībā, tiek apstrādāti drošā veidā. Mēs darām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka visas IKT un IT sistēmas, kas izveidotas un integrētas darba procesos un tiek izmantotas, nodrošina konfidencialitāti. Mēs piešķiram piekļuvi personas datiem tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai. Darbinieki, kuri uzņēmumā apstrādā personas datus, tiek apmācīti un viņiem ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī uzņēmuma izstrādātie iekšējie normatīvie akti.

Personas dati netiek apstrādāti ilgāk nekā nepieciešams.

Mēs neuzglabāsim Jūsu personas datus ilgāk nekā tas ir nepieciešams mērķim, kādam tie tika apkopoti. Tas nozīmē, ka dati tiks iznīcināti vai dzēsti no mūsu sistēmām, kad tie vairs nebūs nepieciešami saistību izpildei.

Mēs veicam atbilstošas darbības, lai garantētu, ka mūsu veiktā informācijas par jums apstrāde un uzglabāšana ir balstīta uz zemāk norādīto loģiku:

 1. vismaz tik ilgs laika posms, kamēr informāciju izmanto, lai Jums nodrošinātu pakalpojumu;
 2. saskaņā ar tiesību aktiem, līgumu vai atbilstoši mūsu tiesiskajām saistībām;
 3. tikai tāds laika posms, kāds ir nepieciešams datu apkopošanas mērķa sasniegšanai; vai ilgāk, ja tas nepieciešams saskaņā ar noslēgto līgumu, piemērojamiem tiesību aktiem, statistikas nolūkos, atbilstoši saistošajiem uzņēmuma interešu aizsargpasākumiem.

Uzņēmums ievēro datu minimizācijas principu un garantē, ka, nodrošinot Jums produktus un pakalpojumus, tiek ievākts tikai minimālais personas datu apjoms, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu vai piegādātu produktu.

Mēs nedarām

Jūsu dati netiek nodoti tālākai apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Mēs neizpaužam trešajām personām savā rīcībā esošos personu datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot: pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, transporta kompānijām tiek nodots klienta vārds, uzvārds, kontaktinformācija un piegādes adrese; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma; ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Staļi” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi uzņēmuma likumīgās intereses.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi mūsu rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem. Tomēr pirms šādas informācijas sniegšanas mums ir jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, atsaukt piekrišanu, pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu vai labošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Ja vēlaties pieprasīt piekļuvi saviem datiem, dzēst vai labot datus, iebilst pret personas datu apstrādi vai izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu (skatīt sadaļu “Kontakti”).

Jums ir tiesības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai uzglabāšanu iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē.

Ja Jūs pieprasāt dzēst savus personas datus, Jūs apliecināt, ka Jūs neizmantosiet uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un ka personas informācija turpina glabāties uzņēmuma ierakstos un arhīvos saskaņā ar normatīvajos aktos minētajām prasībām un termiņiem. Šo informāciju uzņēmums neizmantos komerciāliem mērķiem. Neskatoties uz pieprasījumu dzēst datus, uzņēmums patur tiesības uzglabāt Jūsu personas datus vai to saistošo daļu saskaņā ar uzņēmuma leģitīmajām interesēm un piemērojamiem tiesību aktiem.

Informācijas pieprasījumi tiek apstrādāti viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas un apstiprināšanas.

“Cookies” jeb sīkdatnes

Ja pārlūkojat tīmekli un nevēlaties, ka laikā, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tiktu apstrādāti Jūsu personas dati izmantojot sīkdatņu pakalpojumus, iesakām izmantot Jūsu pārlūka privātās pārlūkošanas režīmu.

Mēs saglabājam un apstrādājam tikai tos personas datus, kas nepieciešami, lai varētu izpildīt līgumā noteiktās saistības. Jūsu personas dati tiek šifrēti. SIA “Staļi” nav pieeja klienta interneta bankas un citiem maksājuma datiem, jo lietotājs maksājuma veikšanas brīdī tiek novirzīts uz attiecīgās bankas aizsargātu lapu.


Kas ir sīkfaili?

Sīkfails ir neliels ciparus un burtus saturošs fails, kas tiek lejupielādēts lietotāja ierīcē, piemēram, datorā vai telefonā, kad lietotājs apmeklē SIA “Staļi” mājaslapu http://shop.stali.lv. Sīkfaili tiek lietoti, lai atšķirtu lietotājus. Tas palīdz uzņēmumam nodrošināt veiksmīgu lietotāja pieredzi mājaslapas apmeklējuma laikā, ļauj pilnveidot lietotāja pieredzi.


Kā tiek izmantoti sīkfaili?

Būtiskie sīkfaili jeb “Essential Cookies” ir nepieciešami, jo tie palīdz mājaslapai atcerēties lietotāja veiktās darbības un izvēlētos valodas uzstādījumus. Sīkfaili netiek saglabāti lietotāja ierīcē un, pārtraucot pārlūkprogrammas sesiju, izzūd.

Anonīmie analītikas sīkfaili jeb “Anonymous Analytics Cookies” ļauj uzskaitīt mājaslapas apmeklētājus un redzēt, kādas darbības veic un funkcijas izmanto lietotāji http://shop.stali.lv mājaslapas apmeklējuma laikā. Sīkfailu apkopošana ļauj SIA “Staļi” uzlabot mājaslapu un padarīt mājaslapas lietošanu ērtāku.

Funkcionalitātes sīkfaili jeb “Functionality cookies” ļauj pārlūkot, kad lietotāji atgriežas SIA “Staļi” mājaslapā. Tas ļauj uzņēmumam pielāgot mājaslapas uzstādījumus un saturu atbilstoši konkrētā lietotāja vajadzībām un mājaslapas pielāgošanas iespējām.

Reklāmas sīkfaili jeb “Advertising cookies” (Google AdWords sīkfailu izsekošana) palīdz reklamēt SIA “Staļi” internetā, attēlojot konkrētajam lietotājam pielāgotas reklāmas, kuru saturs tiek veidots izmantojot informāciju par lietotāja veiktajām darbībām un aplūkoto informāciju http://shop.stali.lv mājaslapā. Šie sīkfaili norāda, ka konkrētais lietotājs ir apmeklējis SIA “Staļi” mājaslapu un pārlūkprogrammā jāattēlo reklāmas, kas attiecas uz http://shop.stali.lv.


Kā pārvaldīt sīkfailu vai attiekties no tiem..

Sīkfailus var noņemt, aktivizējot iestatījumus savā pārlūkprogrammā, kas ļauj atteikties no visu vai dažu sīkfailu veidu iestatīšanas lietotāja ierīcē. Svarīgi ņemt vērā, ka, lietojot pārlūkprogrammas iestatījumus, kas bloķē visus sīkfailus (tostarp būtiskos), iespējams, lietotājam netiks nodrošināta piekļuve visām SIA “Staļi” mājaslapas sadaļām.

Jūsu piekrišana

Nododot uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Kontakti

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sūtīt e-pastu uz adresi: datu-aizsardziba@stali.lv vai ierodoties pie mums personīgi.

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums (klātienē vai nosūtot e-pastu).

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/).

SVARĪGI: Visiem SIA “Staļi” e-veikala vietnē shop.stali.lv izmantotajiem attēliem ir informatīva nozīme.
PAR 40% LABĀKA CENA IEPĒRKOTIES TIEŠSAISTĒ
Iepirkties tiešsaistē ir ērti un izdevīgi
PLAŠS PRODUKTU KLĀSTS
Lielākā dizaina opciju izvēle internetā
Jautā mums
Ir radušies jautājumi un vēlies, lai mēs Jums atzvanām?
+371