Pasūtījuma veikšanas un piegādes noteikumi

Pasūtījuma veikšanas un piegādes noteikumi attiecas uz visiem SIA “Staļi” e-veikalā shop.stali.lv veiktajiem pasūtījumiem. Noteikumi tiek regulāri atjaunināti un papildināti.


Pasūtījuma veikšana

Kad esat izvēlējies produkta modeli, veidu, daudzumu, atzīmējis produktu izmērus, aksesuārus un krāsu, spiežat pogu “pievienot grozam”. Groza saturu Jūs varat apskatīt jebkurā brīdī, nospiežot groza simbolu labajā, augšējā stūrī, kur redzēsiet sevis izvēlētos produktus, cenu un vienību skaitu. Kad esat izvēlējies produktus, spiežat pogu “apskatīt grozu”, lai sāktu rēķina apmaksas procesu.

Veicot pasūtījumu e-veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar izvēlētās preces aprakstu un tas atbilst Jūsu izvirzītajām prasībām un vēlmēm.

Cenas un samaksas kārtība

Veicot pasūtījumu e-veikalā shop.stali.lv, Jūs piekrītat izvēlētās preces cenai un tās apmaksas kārtībai. Preču un pakalpojumu cenas e-veikalā ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši e-veikala piegādes maksām.

Ievadot prasīto informāciju par pasūtījumu, Jums tiks piedāvāta iespēja norēķināties ar maksājuma karti vai internetbanku. Ievadot kredītkartes, debetkartes (Visa, MasterCard, Maestro) vai citus prasītos datus, un apstiprinot maksājumu, pasūtījuma summa tiek automātiski rezervēta.

Visi SIA "Staļi" tiešsaistes veikalā veiktie maksājumi ir droši un tiek garantēta pilnīga maksātāja datu aizsardzība.

Pasūtījuma apstiprinājums

Kad SIA “Staļi” saņem bankas apstiprinājumu par maksājumu, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums, kas sevī ietvers:

 • Klienta vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu;
 • Pārdevēja kontaktinformāciju;
 • Preces aprakstu, attēlu, vienību skaitu un cenu (EUR ar PVN);
 • Pasūtījuma kopsummu, ieskaitot transporta izdevumus, ja tādi būs (EUR ar PVN);
 • Maksājuma veidu;
 • Pirkuma datumu;
 • Pasūtījuma numuru.
 
Piegāde

Preču piegādātājs ar klientu sazinās 1-2 darba dienas pirms piegādes veikšanas, lai vienotos par precīzu piegādes laiku.

Prece tiks piegādāta Jūsu norādītajā adresē.

Lai nodrošinātu piegādi:
 • Piebraucamā ceļa un vārtu platumam jābūt vismaz 3 metrus platam;
 • Ceļa segumam jābūt stabilam un stingram, lai pa to droši varētu pārvietoties kravas mašīna, kuras pilna masa pārsniedz 10 tonnas;
 • Ziemas periodā, iebraucamajam ceļam jābūt notīrītam;
 • Piegādes adresē nedrīkst būt ierobežojoša ceļa zīme, kas liegtu mašīnai, kas pārsniedz 10 tonnu svaru, iebraukt teritorijā;
 • Veicot piegādes privātmāju rajonos, Jums jānodrošina, lai kravas mašīnai būtu pietiekami liela, brīva teritorija, lai veiktu apgriešanos.

Ja Jums ir aizdomas, ka, veicot piegādi, varētu rasties sarežģījumi ar piebraukšanu pie adreses vai preces izkraušanu, pirms pasūtījuma veikšanas, lūdzu sazinieties ar SIA “Staļi”, lai konsultētos par iespējamām piegādes alternatīvām un papildus izmaksām, kas varētu rasties.

SVARĪGI: Preci varēs pieņemt tikai tas cilvēks, kuru būsiet norādījis kā preces saņēmēju, pasūtījuma veikšanas brīdī. Preces pieņemšanas brīdī ir jāparaksta transporta pavadzīme, kas apliecinās, ka pasūtījums ir saņemts. Preces pieņēmējam ir jāpārbauda preču atbilstība pasūtījumā norādītajai specifkācijai un vienību skaitam un jāpārbauda vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Ja tiek konstatētas jebkādas neatbilstības vai bojājumi, klientam obligāti ir jāveic rakstiska atzīme piegādes dokumentos.
Preces saņemšana ražotnē

Jums e-pastā tiks nosūtīts datums, no kura sākot, 7 kalendāro dienu laikā Jums ir jāierodas pēc preces. Ja, tehnisku iemeslu dēļ, nevarēsim nodrošināt preces saņemšanu šajā laikā, Jūs tiksiet par to informēts.

SVARĪGI: Tikai tā persona, ko būsiet norādījis kā preces saņēmēju, preces saņemšanas brīdī varēs parakstīt pavadzīmi un saņemt pavadzīmes oriģinālu. Un tikai tajā automašīnā, kuras reģistrācijas numuru būsiet norādījis pasūtījumā, varēsim iekraut preci. Ja informācija mainās par preces saņēmēju un/vai automašīnas reģistrācijas numuru, tad par to ir jāinformē SIA “Staļi”, vismaz vienu darba dienu pirms plānotās preces saņemšanas dienas. Pretējā gadījumā, prece netiks izsniegta.

Preces cenā tiek iekļauta preces iekraušana Jūsu transportlīdzeklī ar pacēlāju. Prece, ražotnē, tiks izsniegta rindas kārtībā. Ražotne un preces saņemšanas adrese: SIA "Staļi", Ķingas, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, Latvija.

Pasūtījuma maiņa un atcelšana

SIA “Staļi” produkcija tiek ražota pēc klienta individuāla pasūtījuma. Lai nodrošinātu labāko cenu un ātru piegādi, SIA “Staļi” pasūtīšanas un ražošanas sistēma ir pilnībā automatizēta. Kad tiek saņemts bankas apstiprinājums par maksājumu, pasūtījums nekavējoties tiks nodots ražošanā.

Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.5 punktu, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.

Reklamācijas

Ja produktiem tiek konstatēti bojājumi, trūkstošas detaļas vai tie neatbilst pasūtījuma specifkācijā norādītajiem parametriem, reklamācija ir jāiesniedz rakstiski un jānosūta uz info@stali.lv.

Reklamācijai jāpievieno fotogrāfjas un paskaidrojums par konstatētajām nepilnībām.

SIA “Staļi” reklamācijas izskata 3-5 darba dienu laikā un pieņemto lēmumu nosūta uz klienta norādīto e-pasta adresi. Ja tiks konstatēts, ka bojājumi radušies SIA “Staļi” vainas dēļ, tiek nodrošināta produkta vai produkta detaļu maiņa/remonts.

SIA “Staļi” reklamāciju kompensācijas netiek izmaksātas naudas līdzekļos.

Garantija

Pasūtījuma ietvaros iegādātās preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās Klienta tiesības. Garantijas sertifkāts stājas spēkā ar piegādes dokumenta parakstīšanas brīdi. Garantija nodrošina produkta detaļu/furnitūras maiņu un labošanu defektīviem (konstrukciju funkcionalitāte, furnitūras defekti, krāsojuma/lakojuma kvalitāte, koka detaļu liece) produktiem. Garantija ir spēkā, ja tiek ievēroti visi ražotāja norādītie transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas noteikumi.

Klientu datu aizsardzība un sīkdatnes

Mēs saglabājam un apstrādājam tikai tos personas datus, kas nepieciešami, lai varētu izpildīt līgumā norunātās saistības. Jūsu personas dati tiek šifrēti. Maksājot ar kredītkarti vai debetkarti, SIA “Staļi” nav pieejas Jūsu kredītkartes datiem. Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, kas pieļauj personas identifikāciju tik ilgi, līdz tiek sasniegts attiecīgās personas datu apstrādes mērķis.

SIA “Staļi” e-veikals shop.stali.lv, tāpat kā vairums citi tiešsaites veikali, izmanto sīkdatnes jeb cookies. To lietošanas noteikumi ir saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Sīkdatnes fails tiek saglabāts lietotāja datorā un palīdz ērtāk lietot SIA ”Staļi” tiešsaites veikalu. Sīkfails ļauj mums sekot mājas lapas lietotāja aktivitātēm, ļaujot mums uzlabot iepirkšanās kvalitāti. Jūs varat atslēgt sīkdatņu izmantošanu interneta pārlūka programmā, bet tas var ietekmēt normālu tiešsaistes veikala darbību.

Lietojot shop.stali.lv vietni, Jūs piekrītat sīkfailu lietošanai.

SVARĪGI: Visiem SIA “Staļi” e-veikala vietnē shop.stali.lv izmantotajiem attēliem ir informatīva nozīme.
PAR 20% LABĀKA CENA IEPĒRKOTIES TIEŠSAISTĒ
Iepirkties tiešsaistē ir ērti un izdevīgi
PLAŠS PRODUKTU KLĀSTS
Lielākā dizaina opciju izvēle internetā
Jautā mums